info@admify.nl
Veilign en hoogste kwaliteit
Professioneel geinstalleerd:+31681766145

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Admify de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Admify is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen ook overigens aan de website geen rechten worden ontleend. Admify aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Admify is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garantie bieden met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Admify, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Admify is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.